english

Kućica, a odveć golema

Ivana Brlić-Mažuranić

(1943.)

autor

zbirka

Basne i bajke

godina

1943.

jezik

hrvatski

medij

tiskani tekst

ilustrator

Vladimir Žedrinski

sken

ilustracije

priča

       KUĆICA, A ODVEĆ GOLEMA


Pošetao Sokrat sa mladim Harmidom
Po morskome žalu.
I stigli do mjesta, gdje radnici neki
Svršavali kuću i tiesnu i malu.

 

— Gle, — prozbori meštar, — to za mene grade,
I kućica ova moj novi je dom.
— Zar tako malena? Ta jedva ćeš smjestit
Još trojicu ljudi na prostoru tom.


— Ti izpravno sudiš, Harmide moj mili!
Tuj mogo bih smjestit još trojicu ljudi —
No tako ti bozi milostivi bili,
Ti, kad uzgradiš, oprezniji budi.
Nek ti je kuća još manja, još uža!
Jer, eto, ja tražim tri iskrena muža,
Da iskreni druzi na sutrašnji dan
Napune sa mnom taj maleni stan.
No kuća je ova i odveć golema,
Jer trojice takvih za Sokrata nema.

cijeli tekst

Kućica, a odveć golema

Ivana Brlić-Mažuranić

       KUĆICA, A ODVEĆ GOLEMA


Pošetao Sokrat sa mladim Harmidom
Po morskome žalu.
I stigli do mjesta, gdje radnici neki
Svršavali kuću i tiesnu i malu.

 

— Gle, — prozbori meštar, — to za mene grade,
I kućica ova moj novi je dom.
— Zar tako malena? Ta jedva ćeš smjestit
Još trojicu ljudi na prostoru tom.


— Ti izpravno sudiš, Harmide moj mili!
Tuj mogo bih smjestit još trojicu ljudi —
No tako ti bozi milostivi bili,
Ti, kad uzgradiš, oprezniji budi.
Nek ti je kuća još manja, još uža!
Jer, eto, ja tražim tri iskrena muža,
Da iskreni druzi na sutrašnji dan
Napune sa mnom taj maleni stan.
No kuća je ova i odveć golema,
Jer trojice takvih za Sokrata nema.