english

Srce od licitara

Knjiga je objavljena 1938. godine, nakon Ivanine smrti, no ona je na knjizi surađivala i utjecala na ilustracije i raspored priloga. U knjizi su ponovno objavljene pjesme i pripovijetke iz zbirke Škola i praznici (1905.), uz dodatak još nekoliko dječjih pjesama i pripovijedaka objavljivanih u periodici.

Dubravka Zima (2013.)