english

Knjiga omladini

Ova je knjiga objavljena 1923. godine u nakladi Udruženja za unapređivanje dječje književnosti. Omladina iz naslova odnosi se na adolescentice i adolescente, odnosno srednjoškolsku dob pretpostavljenoga čitateljstva, a teme koje Ivana obrađuje jednim dijelom izlaze iz okvira adolescentske književnosti kakvom je danas smatramo. Knjiga započinje duljim uvodnim esejom Omladini o idealima, u kojem Ivana artikulira ideale koje želi „predati” svojim čitateljicama i čitateljima: to su ideali domoljublja, poštenja, sućuti, stvaralaštva i ljepote. Ujedno se u tom eseju problematizira i „nova” umjetnost koja, po mišljenju Ivane Brlić-Mažuranić, iznevjerava ideal ljepote koji je temeljni umjetnički ideal. U nastavku, knjiga se sastoji od proznih tekstova i pjesama, a ukupni je dojam ove knjige ponešto pesimističan, pa čak i tjeskoban, uz drugu krajnost u egzaltiranim i mjestimice patetičnim stihovima. Važno je spomenuti i kršćansku filozofiju kao temeljni način tumačenja svijeta u ovoj knjizi.

Dubravka Zima (2013.)