english

Karel Erben

Karel Jaromír Erben je češki književnik rođen u Miletínu 7. studenog 1811. godine.

Pripadao je krugu najistaknutijih predstavnika češkoga preporoda. Pjesme su mu pod utjecajem narodnoga pjesništva, napose zbirka balada Kitica narodnih povjestica (Kytice z pověstí národních, 1953), značajno djelo češkoga romantizma.

Skupljao češke narodne pjesme i poslovice; objavljivao bajke i priče slavenskih naroda u izvorniku i u prijevodu, među kojima i hrvatske. Kao arhivar publicirao je diplomatsko-arhivalnu građu Češke i Moravske (Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, 1855).

Umro je u Pragu 21. studenog 1870. godine.